GODKJENT HEISINSTALLATØR

Home

KRANER OG LØFTEUTSTYR

IHeis har et utstrakt samarbeid med de største aktørene i løftebransjen. Vi kan bistå med alt  dere trenger ifm sikre og effektive løft.

PRODUKTER OG TJENESTER

HEIS

iHeis er en selvstendig norsk heisinnstallatør. Heisene produseres av anerkjente leverandører i utlandet, og sammenstilles og innkjøres på stedet. IHeis benytter Norsk HeisKontroll som samarbeidpartner ifm med godkjenning og kontroll av installasjonene.

AUTOMATISERING / MODERNISERING

iHeis er bred kompetanse innen automatisering  og modernisering av prosesser. Vi bruker materiell fra Siemens Simatic, Unitronics, Pro-Face og Mitsubishi. Vi ønsker normalt å integrere GSM/Tcp-IP-løsning som gjør at vi kan overvåke og oppdatere programmet fra remote lokasjon.

VEDLIKEHOLD

-  Spesifikasjoner ifm anbud

-  Bistand med levering og montering av kraner og utstyr

-  Montasje og modernisering

-  Vedlikehold og reparasjon

-  Nymontasje av wireheiser

-  Nymontasje av hydrauliske heiser.

-  Modernisering av eldre heiser

-  Rimelige løfteplattformer og HC-heiser

-  Oppgradering til effektive og trinnløse reguleringer

-  Utskiftning av alt elektrisk utstyr.

-  Utskiftning av slitedeler (heisdører, drivskiver, wire, etc)

-  Produksjon av elektriske tegninger.

iHeis skal løfte  personsikkerheten, driftsikkerhet og effektiviteten for kundene. Det er ikke tilstrekkelig med godt utstyr, dersom det benyttes feil, eller ikke vedlikeholdes på riktig måte. Vi i iHeis setter vår ære i at feil skal utbedres så tidlig som mulig.

-  Tilstandskontroll

-  Dokumentasjon

-  Regelmessig vedlikehold

-  Sjekklister og databehandling

VI TILBYR FØLGENDE

SJAKTVENTILASJON

iHeis har lenge jobbet for å bedre luftkvaliteten i heisen, samtidig som man ikke skal sløse med energien. Vi samarbeider med AirFlowControl
SA, som er Europaledende innen dette fagfeltet. Les en kort presentasjon her

-  Vi foretar kontroll og vedlikehold av systemet.

-  iHeis as er norsk forhandler for AirFlowControl SA

-  Vi kan prosjektere og monterer systemet på Sørlandet