GODKJENT HEISINSTALLATØR

Home

INFO OM LEVERINGSTID

Leveringstid nytt materiell


Vi ønsker at våre leveranser skal leveres når kunden ønsker det. For å få det til, må vi ha bestillingen i god tid. Vi ønsker gjerne at en forespørsel minst kommer 20-25 uker før heisen skal settes i drift brukes. Er det skikkelig krise, kan vi klare å få en del materiell på 7-8 uker, men da blir det ”stressopplegg” for både dere og oss. Husk å planlegge i god tid

Servicekontrakter


Alle heiser vi har i service har en egen servicekontrakt. Denne regulerer når og hvor ofte en heis skal vedlikeholdes. Sjekkliste legges i loggbok, og kopi vedlegges faktura. Dersom dere vurderer å bytte servicepartner, er det også her viktig å vite at ”ting tar tid”. En tommelfingerregel er at hvis man ønsker ny servicepartner neste år, må dette planlegges sommeren/høsten før. De fleste leverandører har 3 måneders oppsigelsestid, og kontrakten løper fra nyttår til nyttår.


Utkall


Dersom en heis eller kran stopper, kan dere selvfølgelig ikke vente 12-16 uker før vi kommer og reparerer. Vi vil i 90% av tilfellene reparere utstyret samme dag som det stopper. Driftsstopper vil bli prioritert, selv om det gjerne gjør arbeidsdagen vår litt oppstykket. Det er jo ingen nytte i utstyr som ikke virker. Dersom arbeidet ikke kan utføres innen normal arbeidstid, vil kontaktperson hos kunden kontaktes, og være med å bestemme videre fremdrift.