GODKJENT HEISINSTALLATØR

Home

OM OSS

HVA DRIVER IHEIS MED?

iHeis ble etablert sommeren 2011, og er markedets nyetablering innen Personheiser, Vareheiser og løfteplattformer. På grunn av stor etterspørsel etter vår krankompetanse, har vi også en vesentlig arbeidsmengde innen montasje og reparasjon av traverskraner, elektriske wire- og kjettingtaljer.


Vi leverer og monterer flotte person- og vareheiser fra LM-LiftMaterial i Tyskland. Disse heisene er av høy kvalitet, og produktspekteret er vidt.


iHeis har også inngått samarbeidsavtale med Sumasa i Barcelona, Spania. Sammen leverer vi skreddersydde heisløsninger og rulletrapper til deres behov.

HEISINSTALLATØR

Skal du ha en ny heis, serviceavtale eller ønsker å utrede om en eldre heis bør moderniseres? Kontakt oss!


Vår organisasjon er kostnadseffektiv, og våre produkter tilpasses både vårt og kundens behov. Fornøyde kunder gjør at vi har det greit på jobben :o)

INFORMASJONSTAVLER I HEIS

Vi har satset på digital skilting i heis. Det betyr at vi monter en dataskjerm inne i heisen, som kundene selv kan bestemme innhold. Her er et stort marked, fra borettslag til offentlige bygninger.

KRANER OG LØFTEUTSTYR

Vi er spesialister på kranstyringer, og spesielt eldre avanserte regulatorer.


En produksjonskran er et viktig verktøy. Dersom den stopper, stopper gjerne også produksjonen. Vi er dyktige for å unngå produksjonsstans. Sikkerhet = Først!

VIKTIG INFORMASJON

LOKASJON

IHeis har forretningsadresse i Kristiansand, og ønsker primært kunder i nærområdet. Vi vil montere og reparere heiser, ikke sitte i bilen halve dagen. Ønsker kunder i  området Egersund-Risør.

DSB OG DLE

IHeis er godkjent av DSB som heisinstallatør og registert i elvirksomhetsregisteret. I januar 2012 fikk vi revisjonsbesøk av DLE som gikk gjennom internkontroll og rutiner.

NHK

IHeis har et utmerket samarbeid med NorskHeisKontroll. Alle løfteinnretninger må kontrolleres hvert 2. År, og dersom NHK finner feil eller mangler, er iHeis et meget godt firma for å utbedre feilen.