GODKJENT HEISINSTALLATØR

Home

OMBYGGING

Heldigvis ser det ut til at vi kommer ajour med alle jobber og servicebesøk også i 2013.


I februar 2014 begynner vi på en ombygging av en eldre Reber Schindler heis fra 1974. Disse heisene var av meget god kvalitet, og overdimensjonert i forhold til dagens krav. Iheis ønsker i utgangspunktet å montere nytt utstyr, men enkelte ganger er det mer fordelaktig med en modernisering. Prisen er under halvparten, men vi anser dette som en midlertidig løsning.

ANTATT TIDSFORBRUK 3-4 UKER

Kunden vurderte tilbud både på ny heis og modernisering. De valgte modernisering.


En ombygging betyr at enkelte krav i TEK10 vanskelig kan etterkommes. Men sikkerheten er uansett bedre enn den i utgangspunktet var.

TEK 10 SIER

En ombygging er ikke det samme som å montere ny heis.

Vi fikk litt mer arbeid i 2013 enn forventet, så spesielt en kunde har ventet tålmodig.

LEVETID NY HEIS

En ny heis er i dag normalt konstruert for minst 25 års levetid. Den har bedre personsikkerhet og nøyaktighet enn de gamle heisene hadde.

MODERNISERING

Dersom tidsaspektet er mindre enn 10 år, samt at bæremidler er bra, kan en modernisering være aktuell.

FAKTA